Nyhetsbrev

Om du inte ännu få vårt nyhetsbrev och du vill få det i framtiden, skicka oss en förfrågan helst på engelska på info@stannylansloot.be eller fyll i kontaktformuläret.

Nyhetsbrev

De kommande åren kommer att vara mycket viktiga år för världen, och för vår jord. Alla märker att strukturella förändringar sker i alla nivåer av samhället. Mängder av hemliga överenskommelser, kontrakt eller förhandlingar har kommit till ytan. Det innebär att en mängd människor med makt måste se en fullständig förklaring av dolda agendor i vitögat.

Samma omfattande transformation sker också i våra kroppar. Sådant du gjort mot din kropp under lång tid, som för mycket fet, salt, ohälsosam mat, för mycket arbete, skapande av stress, emotionella reaktioner, kräver nu justeringar. Din kropp accepterar inte längre denna ballast och vill rena sig.
Inka och Laika gjorde förutsägelser angående 2012, men vi översatte dem på ett felaktigt sätt. Om man går tillbaka i tiden så visar mayakalendern en punkt av förändring, inte ett slut. Den visar utveckling. För dem var det slutet för ett gammalt tankesätt angående jorden, människor och alla levande varelser. Den undviker jordens verkliga slut.

2012 var för dem den slutliga förändringen som började i september 2012. Den hjälper jorden att frigöra en ny, men samtidigt välkänd grundläggande energi, ”UR”energi, som hjälper jordens befolkning ut ur dess fängelse av felaktigt tänkande. Alla förutsägelser som säger att alla dessa förändringar skall ske samtidigt är helt felaktiga.
Den felaktiga slutsatsen att världen skulle bli förstörd, förändrad, att folk skulle uppstå etc skapades slutligen. Inget av detta var sant. Men nu kan vi använda denna förändrade jordenergi på ett annat sätt, inte av personliga skäl, utan för ett större mål.

Jorden har fortfarande en accelererande energi, men genom att använda den nya frekvensen på rätt sätt kommer vi att förändra den till en positiv vibration för världen.  Laika har genom sina initieringar gett oss en del av förändringen i ljusfrekvenserna.
Den första initieringen, relaterad till det första chakrat, anpassar vår kropp långsamt till den nya ljusfrekvensen. Detta aktiverades från september 2012 till september 2013. Om vi har fått en initiering kan denna subtila vibration arbeta djupare i vår varelse, så vi kan smälta den nya jordenergin på ett bättre sätt.
Från september 2013 till september 2014 tas nästa steg. Det handlar om vårt eget utrymme. Var är ditt territorium, vad är det, och hur fylls det? Det handlar om var du vill leva, och hur du vill leva. Vem är fortfarande accepterad i ditt liv, vad behöver du verkligen omkring dig? Vilka kommer att vara dina vänner, tillsammans med vem vill du gå vidare spirituellt sett?

Det är en period som börjar nu, där vi lämnar dömandet bakom oss och bara observerandet blir kvar. Allt kommer att ses på ett annat sätt och alla livsåskådningssystem får ett slut. Ditt eget jag blir det mest viktiga, den egna erfarenheten räknas. Du kommer att uppleva hur starkt detta jag blir. Det ger oändliga möjligheter. Du kommer att se begränsningarna som andra möter utan att döma. Du ser också deras möjligheter att komma ut ur system och du hjälper andra att upptäcka sina jag.

Detta skifte i medvetenhet arbetar starkare om du har fått den andra Laikainitieringen. Ditt egna jag är mer skyddat med ljus. I vår aura samlas ljuset i vida ljusstrålar, så vi känner oss bekväma med oss själva. I slutet av 2021 ser vi den största förändringen!!!

Vi kommer att ha en uppföljande weekend den 25 och 26 januari, l jusweekend nummer 2. Det huvudsakliga målet är att föra in mer ljus i våra organ, så att vi kan hantera jordens energiskiften på ett smidigt sätt.
Jag vet att vi går en spännande tid till mötes och jag är glad att kunna dela med mig av detta ljus på era stigar. Jag önskar er alla massor med ljus.

Stanny