Transfigura-Methode

Wat is de Transfigura® methode? Hoe gaat het in zijn werk?

De naam
De naam Transfigura® wordt gegeven aan een methode, die is voortgekomen uit de Regeneratieleer, die later Transfigu-regeneratie® werd genoemd.

Het is een ontspanningsmethode, die erop gericht is het lichaam te ondersteunen en aan te moedigen in zijn zelfregenererende capaciteit.
Regeneratie is een bewerking, waardoor iets in zijn oorspronkelijke staat wordt teruggebracht, en heeft tot gevolg het weer doen ontstaan of opnieuw bruikbaar maken van al gebruikte stoffen of energie. Dit houdt tevens een geestelijke vernieuwing op hoger niveau in.

Transfiguratie betekent: een nieuwe gedaante creëren. Het is een innerlijke omvorming, met aandacht aan het herstel van algemene harmonie in zowel lichaam als geest.

De Transfigura-methode® bevat deze beide componenten. Door eenvoudige energetische oefeningen, toegepast op de botstructuur, kan het zelf-regenererende vermogen in het lichaam gereactiveerd worden.


De Methode:
De botstructuur en het gehele lichaam zijn opgebouwd vanuit de meest essentiële materie en bevat de zogenaamde basissubstantie. Deze materie is de oorsprong van het fysieke leven. Zij wordt door de ouders meegegeven via de geboorte en wordt in het dagelijkse leven onderhouden door voeding, ademhaling, slaap, ontspanning en beweging.

Elke cel in het lichaam weet perfect waartoe ze dient. Gestuwd door intelligentie vinden processen plaats van opbouw, afbraak, reserves aanleggen, transformatie en regeneratie.

Alles verloopt volgens een welbepaalde orde. Wanneer echter disharmonie optreedt door allerlei factoren van buitenaf, kan op elk niveau een stoornis optreden in het hele systeem, niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel, energetisch en geestelijk.

Stress kan het mechanisme van het scheppen van gezonde cellen of het herladen van energie ernstig in de war brengen. Sterk energetische invloeden, gedachtepatronen en welbepaalde stemmingen dragen bij tot emotionaliteit, terwijl opbouwende gedachten en het scheppen van innerlijke rust leiden tot meer stabiliteit.

De Transfigura-methode® is een zachte ontspanningstechniek, die erop gericht is de algemene harmonie te herstellen en te behouden. Hierbij wordt de lichaamseigen energie gereactiveerd, geharmoniseerd en gekanaliseerd via oefeningen en verbindingen met de botstructuur.

Het skelet behoort tot de meest compacte materiële vorm. Soms wordt dit energetisch uitgedrukt in "kristal-energie": samengesteld uit chemische verbindingen, opgebouwd vanuit de meest essentiële substantie en zichzelf steeds omvormend onder invloed van voeding, licht, lucht en beweging.
In harmonische omstandigheden kan het lichaam zichzelf in stand houden en steeds weer regenereren.

In de oefeningen worden de omstandigheden zo gecreëerd, dat de daardoor vrijgekomen energie opnieuw aan het lichaam wordt aangeboden, zodat zij naar plaatsen gaat, waar de energie het meest nodig is om het evenwicht te herstellen.