Transfigura-Methode

De reeks cursussen van de Transfigura-Methode bestaat uit 6 cursussen, die worden gegeven over 7 weekends. In totaal  goed voor zo'n 84 uren les.


Basiscursus, de botstructuur
Tijdens deze cursus, worden de basishandelingen van de techniek van de Transfigura-Methode uitgelegd. Je wordt wegwijs gemaakt in de werking van de methode via activering van de botstructuur om de algemene harmonie in lichaam en geest te bevorderen. Dit houdt in, dat het hele systeem een verandering ondergaat: algemene regeneratie en transfiguratie. Er wordt een betere energetische doorstroming in het lichaam tot stand gebracht, waardoor een algemeen gevoel van diepe ontspanning wordt bereikt. Onderliggende diepe spanningen krijgen zo de kans om uit je systeem vrijgemaakt te worden, waardoor een echte transformatie kan bereikt worden. Door op de botstructuur te gaan werken, werken we op de basis van het hele lichaam. Als we hier de energie in een betere harmonie kunnen brengen, kunnen we deze achteraf verbinden met de organen, de meridianen en de emoties die daarmee gepaard gaan.

De organen 
Waar we in de basiscursus vooral de aandacht vestigen op de techniek en de toepassing op de botstructuur, gaan we in deze workshop, de energie die wordt opgewekt in de botten, gebruiken om rechtstreeks naar de organen te gaan werken. Dit is als het ware de energetische verbinding met de organen, met begeleiding van de vrijgekomen emotionele energie. Het komt erop neer, dat we iets dieper op het lichaam zullen inwerken en begeleiden ieder op eigen tempo en naar ieders behoefte en respecteren daarbij je grenzen.

De Meridianen
 Tijdens deze workshop, gaan we de vrijgemaakte energie uit de botstructuur verbinden met bepaalde punten op de meridianen, we gebruiken hiervoor de toepassing van de 5 elementen. Door de verbinding te maken met de meridianen, werken we op een ander niveau op en in het lichaam en kunnen we op een andere manier harmonie brengen in de organen. 

De Emotionele velden
Werken op de emotionele velden bestaat uit de vrijgemaakte energie uit de botstructuur verbinden met bepaalde punten op de blaasmeridiaan, om van daaruit naar de emotionele lading op organen te kunnen werken. Door middel van energetische verbinding, evenals het gebruik van positieve affirmaties, trachten we de emotie te transformeren. Het resulteert in een diepere ontspanning om dat dieperliggende spanningen uit je systeem worden vrijgemaakt.   
 
De Spieren I
Hier gebruiken we de vrijgemaakte energie uit de botstructuur om een energetische verbinding te maken via de botstructuur naar bepaalde punten op de spieren. Dit geeft een andere werking op je systeem en helpt om de regeneratie te bevorderen.

Spieren II
Hier gebruiken we dezelfde techniek als de workshop spieren 1, maar hier concentreren  we ons op de spieren, die nauw verbonden zijn met de psyche.